Öğrenci Kongresi Deneyimi

05 Ocak 2015 Yazan  
Kategori Haberler

Uludağ Üniversitesi Uluslararası ilişkiler topluluğunun düzenlendiği öğrenci kongresine bizde okulumuzu temsilen katıldık bu yılki konuları “100.Yılında Birinci Dünya Savaşı ve Dengeler Üzerindeki etkisi ”idi  alt başlıklar arasından Almanya-Fransa İlişkilerini seçtik bunun üstüne detaylı araştırma çalışmamız ile özet metinimizi kongreye katılım için yolladık ve kabul edildik.

Almanya-Fransa İlişkilerini 1871-1919 tarihleri arasında ilişkilerini ele aldık. Burada önemli dönüm noktaları Almanya’nın siyasi birliğini sağlaması, Bismarck Dönemi , Alsas-Loren bölgesi sorunları, Avrupa’da Almanya-Fransa Hakimiyeti arasında ki çekişme ve Birinci Dünya Savaşı. Kongrede ele alınan diğer konular ise “Almanya- Fransa İlişkileri, Rusya- Avusturya Macaristan İlişkileri, İngiltere – Fransa İlişkileri, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar Politikası Wilson İlkeleri, ABD’nin Avrupa Politikası, Kuzey Afrika Topraklarına İlişkin Planlar, ABD’nin Savaşa Katılması ve Dengeler,Çanakkale Zaferi ve Bulgaristan’ın Savaşa Katılması, Avrupa’nın Savaş Öncesi Konjonktürel Durumu, Savaşın Diplomasi Tarihine Etkileri, Diplomasi’nin Konumu,Rus Çarlığı Ve Ekim Devrimi, Fransız Devrimi İle Savaş Arasındaki Süreç, İtalya’nın Savaşın  Gidişatına Etkisi, Arap Yarımadası ve Panislamizm, Savaş Sonrası Türk Dış Politikası, 1.Dünya Savaşı Sonrası Kaybedilen Topraklar Üzerinden, Türk Dış Polikasında Osmanlıcılık İddiası?” gibi alt başlıklar altında işlendi. Kongre gerek akademik açıdan gerekse öğrenciler açısından gayet verimli geçtiği görüşündeyim böyle bir kongrede yer almanın sevincini yaşıyorum. Bu etkinlikte emeği geçen Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler topluluğuna ve Değerli hocalarına okulum ve kendim adıma teşekkürü bir borç bilirim.

Atalay ÖCAL

etknlık

etknlk

YorumlarYorumlarınızda resiminizin gözükmesi için, gravatar a abone olun!