Yayın Kurulu


Akademik Danışman: Prof. Dr. Fahri TÜRK

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Prof. Dr. Fahri TÜRK

Baş Editör
Ece Damla AKAR

Editörler Kurulu
Kardelen ÇELEBİ
Hatice KAHRIMAN

Yazı Ekibi
Barış ÖZKAN
Başak ETİ
Beril Ennur YILDIZ
Beyza AKKOYUN
Elif Mısra GÖNEN
Merve KAYA
Nazife ARI
Nebahat GÖREN
Nisanur KARADAŞ
Rabia BAYRAK
Berrin YEŞİL

Sosyal Medya Yönetimi
Kardelen ÇELEBİ

İnternet Danışmanı
Öğr. Gör. İlker LİMON