Yayın Kurulu


Akademik Danışman: Prof. Dr. Fahri TÜRK

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Prof. Dr. Fahri TÜRK

Baş Editör
Kemal Salih CARFİ

Editörler Kurulu
İlker İhsan BAYTUGAN
Nida AKYOL

Yazı Ekibi
Çağrı KARADAYI
Önder MALLİ
Pınar ALAKAŞ
Rabia BAYRAK
Turan MEŞE

Sosyal Medya Yönetimi
Nida AKYOL

İnternet Danışmanı
Öğr. Gör. İlker LİMON