Mayıs 2020 Sayı: 19

10

İÇİNDEKİLER

EDİTÖRDEN

EDİTÖRDEN

MAKALELER

Ekonomik Eşitlik
Turan MEŞE
1
Sosyal Dışlanma
Nisanur KARADAŞ
2
Cinsiyet Eşitsizliği
Nida AKYOL
3
Irkçılık
Nebahat GÖREN
4
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Eşitsizlik
İlker İhsan BAYTUGAN
6

BİLGİ-TANITIM

Uluslararası İlişkiler Kavramları
Rozan YÜCETAŞ
8
Kitap Analizi
Rabia BAYRAK
9

STAJ BİLGİLERİ

Yurt Dışı Deneyimi
Nida AKYOL
10
Mezun Köşesi
Dardane ÇEKU
11
Erasmus Deneyimi
Dolunay Yusuf BALTÜRK
13

RÖPORTAJ

Doç. Dr. Cemile Arıkoğlu Ündücü ile Röportaj ile Türkiye’de Kadın Hakları Üzerine Söyleşi
Kemal Salih CARFİ
15

Ocak 2020 Sayı:18

10

İÇİNDEKİLER

EDİTÖRDEN

EDİTÖRDEN

MAKALELER

Sanayi Devrimi ve Çevre Kirliliğinin Artış Süreci
Nebahat GÖREN
1
21. Yüzyılda Çevre Kirliliği ve Bunun Meydana Getirdiği Sorunlar
Çağrı KARADAYI
3
Nükleer ve Biyolojik Silahların Çevre Kirliliğine Etkileri
Turan MEŞE
5
Hazar Denizi’nde Çevre Sorunları
İlker İhsan BAYTUGAN
6
Nükleer Kazalar
Rabia BAYRAK
7
Çevre Sorunlarını Aşmada Küresel Örgütlerin ve Devletlerin Rolü
Nida AKYOL
8
Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Kirliliğini Önlemek Amacıyla Alınan Tedbirler
Rozan YÜCETAŞ
10

BİLGİ-TANITIM

Uluslararası İlişkiler Kavramları
Önder MALLI
12
Kitap Analizi
Nisanur KARADAŞ
13

STAJ BİLGİLERİ

Mezun Köşesi
Ali Bektaş ÇİFTÇİ
15
Erasmus Deneyimi
Vedat ARSLAN
17

RÖPORTAJ

Prof. Dr. Fahri TÜRK ile Orta Asya’da Çevre Sorunları Üzerine Yapılan Söyleşi
Kemal Salih Carfi
18

Haziran 2019 Sayı:17

İÇİNDEKİLER

EDİTÖRDEN

EDİTÖRDEN

MAKALELER

Avrupa Birliğine Başvuru ve Üyelik Kriterleri
Kemal Salih CARFİ
1
Brexit Süreci
Çağrı KARADAYI
2
Avrupa Birliği’nin Gençlere Yönelik Programları
Pınar ALAKAŞ
3

BİLGİ-TANITIM

Uluslararası İlişkiler Kavramları
Rabia BAYRAK
4
Yurtdışı Deneyimi
Önder MALLI
5

STAJ BİLGİLERİ

Mezun Köşesi
Buğra TURGUT
7
Diplomatik Misyonda Staj İmkanları
Umut DERE
8

RÖPORTAJ

Doç. Dr. Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU ile Avrupa Birliği’nin Mevcut Durumu ve Geleceği Üzerine Söyleşi
İlker İhsan BAYTUGAN
9

Aralık 2018 Sayı:16

İÇİNDEKİLER

EDİTÖRDEN

EDİTÖRDEN

MAKALELER

Çin Halk Cumhuriyetinin Kısa Tarihi
Rabia BAYRAK
1
Çin Halk Cumhuriyeti’nde Yaşayan Türk Halkları
Önder MALLI
2
Çin Halk Cumhuriyetindeki Türklerin Nüfus Dağılımı ve İstatistiki Verileri
Pınar ALAKAŞ
3
Uygur Türklerine Uygulanan Mezalim
Tamara ALTAYLI
4

BİLGİ-TANITIM

Uluslararası İlişkiler Kavramları
Kemal Salih CARFİ
6
Kitap Analizi
Nida AKYOL
7

STAJ BİLGİLERİ

 Yurt Dışı Deneyimi
Merve HATİPOĞLU
9
Almanya`da Yüksek Lisans Eğitimi ve İş Tecrübesi
Seher KAHRAMAN
11

RÖPORTAJ

Dr. Ali Ahmetbeyoğlu ile Çin’de Yaşayan Uygurlar Üzerine Söyleşi
Kemal Salih CARFİ
13

Aralık 2018 Sayı:15

 

İÇİNDEKİLER

EDİTÖRDEN

EDİTÖRDEN

MAKALELER

Türkiye-İran İlişkileri
Çağla GÜL
1
İran’ın Tarihi ve Siyasal Yapısının Geçmişten Günümüze Değişimi
Önder MALLİ
3
İran’ın Ekonomik ve Demografik Yapısı
Kemal Salih CARFİ
5
İran İslam Devrimi
İlker İhsan BAYTUGAN
6
İran Hakkında Bilmediklerimiz
Kemal Salih CARFİ
9

BİLGİ-TANITIM

Uluslararası İlişkiler Kavramları
Çağla GÜL
10

STAJ BİLGİLERİ

Work and Travel Deneyimi
İsmail Hakkı USTAİBO
12

RÖPORTAJ

Mayıs 2018 Sayı:14

 

İÇİNDEKİLER

EDİTÖRDEN

EDİTÖRDEN

MAKALELER

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Cezayir
İlker İhsan BAYTUGAN
1
Osmanlı Döneminde Libya
Ali Caner BAŞOL
3
Osmanlı Devleti’nin Tunus Üzerindeki Etkisi
Kubilay BUYRUK
5
Osmanlı Yönetiminde Fas
Önder MALLI
6
Osmanlı İdaresinde Mısır
Kemal Salih CARFİ
7
Kızıldeniz’de Osmanlı Hâkimiyeti: Habeşistan
Büşra AVCI
8

BİLGİ-TANITIM

Uluslararası İlişkiler Kavramları
Merve HATİPOĞLU
9
Kitap İncelemesi
Çağla GÜL
 10

STAJ BİLGİLERİ

 Work and Travel Deneyimi
Abdullah Uğur ÜZMEZ
12

RÖPORTAJ

Mayıs 2017 Sayı:13

 

İÇİNDEKİLER

EDİTÖRDEN

EDİTÖRDEN

MAKALELER

Osmanlı Döneminde Kosova
Kubilay BUYRUK
1
Meşhur Kosova Türkleri
Elif YİĞİT
2
Kosova’da Türk Sanatı ve Mimarisi
Büşra AVCI
4
Kosova’nın Bağımsızlık Süreci
Ali Caner BAŞOL
6
Kosova’nın Adet, Gelenek ve Görenekleri
Buse GEGEOĞLU
8
Kosova’nın Etnik Yapısı ve Resmi Diller
Gülbahar ERTAN
10

BİLGİ-TANITIM

Uluslararası İlişkiler Kavramları
Kubilay BUYRUK
11

STAJ BİLGİLERİ

Staj Deneyimi
Onur DİRİBAŞ
13
Amerika’da Yurtdışı Deneyimi
Berk CİMŞİR
14

RÖPORTAJ

Fahri TÜRK ile Kosova Türklüğü ve Türkçe Üzerine Mülakat 15

Aralık 2016 Sayı:12

 

İÇİNDEKİLER

EDİTÖRDEN

EDİTÖRDEN

MAKALELER

Ahıska Türklerinin Geçmişi
Gülbahar ERTAN
1
Ahıska Türklerinin Gelenek Görenekleri ve İnançları
Buse GEGEOĞLU
3
Ahıska Türklerinin Sürgünü Ve Yakın Geçmişte Yaşananlar
Ayşe GEGEOĞLU
5
Dünden Bugüne Ahıska Türkleri Ve Türkiye
Kubilay BUYRUK
7
Osmanlı Dönemi Ahıska Türkleri
Büşra AVCI
9
Ahıska Türkleri Ve Fergana Olayları
Elif YİĞİT
12

BİLGİ-TANITIM

Uluslararası İlişkiler Kavramları
Kubilay BUYRUK
14
Ahıskaya Özlem
Mehmet CİMŞİT
15

STAJ BİLGİLERİ

Staj Deneyimi
Abdullah Uğur ÜZMEZ
17
Polonya’da Erasmus
Jülide VATANSEVER
19
Gelecek Ellerimizde
Necla BİRKOÇ
20

RÖPORTAJ

Sayın Yunus Zeyrek ile Ahıska Türkleri Üzerine Yapılan Söyleşi
Yunus ZEYREK
22

 

Mayıs 2016 Sayı:11

EDİTÖRDEN

 

İÇİNDEKİLER

MAKALELER

Suriyeli Sığınmacı Krizi
Elif Yiğit
1
Tamil Elam Kurtuluş Kaplanları
Gülbahar Ertan
2
Çeçen Sorunu
Kubilay Buyruk
4
Azerbaycan ve Ermenistan Arasındaki Krizler: Hocalı Katliamı
Ahmet Söylemez
6
Ferguson Olayları Çerçevesinde Siyahi Krizi
Büşra Avcı
8
Bosna Hersek Çerçevesinde Etnik Temizlik
Abdullah Uğur Üzmez
10
Arap Baharı Çerçevesinde Ortadoğu
Ali Caner Başol
11

BİLGİ-TANITIM

Uluslararası İlişkiler Kavramları
Kubilay Buyruk
13
İrlanda’da Dil Eğitimi
Ali Caner Başol
15

STAJ BİLGİLERİ

Doğru Tercih
Yeliz Aydınız
17
Kitap Tahlili
Buse Gegeoğlu
20

RÖPORTAJ

Dr. Nazım CAFERSOY ile Dağlık Karabağ Sorunu Üzerine Yapılan Söyleşi 24

 

Ocak 2016 Sayı:10

EDİTÖRDEN

 

İÇİNDEKİLER

MAKALELER

Ankara Paktı
Elif Yiğit
1
Nazi Döneminde Almanya’dan Kaçıp Türkiye’ye Sığınan Bilim Adamları
Gülbahar Ertan
3
Türk Heyetinin Almanya Ziyareti
Büşra Avcı
4
Türk-Alman Dostluk Paktı
Kubilay Buyruk
5
Türkiye ile Almanya Arasındaki Ekonomik İlişkiler
Buse Gegeoğlu
7
Nasyonel Sosyalist Parti Dönemi Türk Alman İlişkileri
Ali Caner Başoğlu
9

BİLGİ-TANITIM

Uluslararası İlişkiler Kavramları
Kubilay Buyruk

Geçmişten Geleceğe Bir Yolculuk

Nejla Birkoç

11

 

13

STAJ BİLGİLERİ

Staj Tecrübesi
Aslıhan Yarımbacak
15
Mezun Penceresi
Şifa Boztepe
17

RÖPORTAJ

Doç. Dr. Fahri TÜRK ile Türk-Alman İlişkileri Üzerine Röportaj 19

Sonraki yazılar »