I. Dünya Savaşı’nın 100. Yılında Ermeni Sorunu Konferansı

05 Ocak 2015 Yazan  
Kategori Haberler

Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Hukuk topluluğu bu yıl “1.Dünya Savaşı’nın ve Ermeni Sorunu’nun” yüzüncü yılı olması dolayısıyla öğrencileri aydınlatmak ve bilgilendirmek için Uludag Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Barış Özdal’ın sunumuyla “1.Dünya Savaşı’nın 100. Yılında Ermeni Sorunu” adlı konferansı 18 Aralık 2014 Perşembe günü saat 14.00’da gerçekleştirildi.

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Barış Özdal ve Uluslararası İlişkiler Hukuk Topluluğuna “I. Dünya Savaşı’nın 100. Yılında Ermeni Sorunu” adlı konferansı gerçekleştirdikleri için teşekkür ederiz. Ayrıca konferansa katılan değerli öğrencilerimize koferansa gösterdikleri ilgi ve samimiyetten dolayı teşekkür ederiz.

10500341_652289448222292_564898761496895423_n

10400053_652289651555605_2290930028240464047_n

1513742_652289671555603_4521525142414756119_n

Elçilik Ziyareti

05 Ocak 2015 Yazan  
Kategori Haberler

Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Topluluğu öğrencileri Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük’ü 23 Aralık 2014 tarihinde ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığı binasında öğrenciler ile bir araya gelen Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Dış işleri Bakanlığının faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Büyükelçi Yörük öğrencilere diplomatlık mesleğini tanıtarak, öğrencilerin sorularını yanıtladı.  Yörük ülkemizin genç bir nüfusa sahip olmasının bir avantaj olduğunu söyleyerek, öğrencilerin gündemdeki meseleleri yakından takip ettiğini belirtti.

10390507_654234541361116_852013024238871772_n

10686714_654234184694485_7753080768976672274_n

10409514_654234251361145_6432866544167130964_n

Öğrenci Kongresi Deneyimi

05 Ocak 2015 Yazan  
Kategori Haberler

Uludağ Üniversitesi Uluslararası ilişkiler topluluğunun düzenlendiği öğrenci kongresine bizde okulumuzu temsilen katıldık bu yılki konuları “100.Yılında Birinci Dünya Savaşı ve Dengeler Üzerindeki etkisi ”idi  alt başlıklar arasından Almanya-Fransa İlişkilerini seçtik bunun üstüne detaylı araştırma çalışmamız ile özet metinimizi kongreye katılım için yolladık ve kabul edildik.

Almanya-Fransa İlişkilerini 1871-1919 tarihleri arasında ilişkilerini ele aldık. Burada önemli dönüm noktaları Almanya’nın siyasi birliğini sağlaması, Bismarck Dönemi , Alsas-Loren bölgesi sorunları, Avrupa’da Almanya-Fransa Hakimiyeti arasında ki çekişme ve Birinci Dünya Savaşı. Kongrede ele alınan diğer konular ise “Almanya- Fransa İlişkileri, Rusya- Avusturya Macaristan İlişkileri, İngiltere – Fransa İlişkileri, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar Politikası Wilson İlkeleri, ABD’nin Avrupa Politikası, Kuzey Afrika Topraklarına İlişkin Planlar, ABD’nin Savaşa Katılması ve Dengeler,Çanakkale Zaferi ve Bulgaristan’ın Savaşa Katılması, Avrupa’nın Savaş Öncesi Konjonktürel Durumu, Savaşın Diplomasi Tarihine Etkileri, Diplomasi’nin Konumu,Rus Çarlığı Ve Ekim Devrimi, Fransız Devrimi İle Savaş Arasındaki Süreç, İtalya’nın Savaşın  Gidişatına Etkisi, Arap Yarımadası ve Panislamizm, Savaş Sonrası Türk Dış Politikası, 1.Dünya Savaşı Sonrası Kaybedilen Topraklar Üzerinden, Türk Dış Polikasında Osmanlıcılık İddiası?” gibi alt başlıklar altında işlendi. Kongre gerek akademik açıdan gerekse öğrenciler açısından gayet verimli geçtiği görüşündeyim böyle bir kongrede yer almanın sevincini yaşıyorum. Bu etkinlikte emeği geçen Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler topluluğuna ve Değerli hocalarına okulum ve kendim adıma teşekkürü bir borç bilirim.

Atalay ÖCAL

etknlık

etknlk

Ocak 2015 Sayı:8

kapak

İÇİNDEKİLER

MAKALELER

Öz Vatanlarından Sürülen, Kardeş Vatanda Zulümle Karşılanan Millet Ahıskalılar
Abdullah KUL
1
Türk-Yunan Mübadelesi
Ahmet Erdem SEDEF
3
Anadolu’da Bir Kırgız Köyü Ulupamir
Ayşabü AYTBEKOVA
5
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşundan Günümüze Göç
Begüm PAZVANT
8
Bulgaristan’dan Türkiye’ye Yüz Yıllık Sürgün
Nejla BİRKOÇ
10
Anadolu’dan Lübnan’a Oradan da Avrupa’ya
İzzettin KÖKEL
12
Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’ye Yapılan Göçler
Necip RAKİPOĞLU
14

BİLGİ-TANITIM

Uluslararası İlişkiler Kavramları
Nejla BİRKOÇ
16
Yurtdışı Eğitim Deneyimi
Özlem ÇELİK
19

STAJ BİLGİLERİ

Staj Deneyimi
Miray KÜÇÜKGÖKSEL
20
Mezun Penceresinden
Büşra SAYGI
22

RÖPORTAJ

Dr. Deniz Eroğlu ile Yapılan Söyleşi 24