SAYGI TURU

01 Haziran 2015 Yazan  
Kategori Haberler

11264394_348324955366207_1895955167_n

11263731_348324958699540_304372706_n

11324053_348324952032874_599583784_n

Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılında Şehitlerimizi anmak için yapılan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen 2-5 Nisan 2015’te  “Şehitlere Saygı Bisiklet Turu”na Trakya Üniversitesi Bisiklet Topluluğu olarak biz de katıldık. Bu eşsiz duyguyu bir de tarihe tanıklık etmiş topraklarda yaşamak istedik. Askerlerimizin şehit düştüğü yerde onları anmak adına pedala basmak, savaştıkları siperlerde adım adım yürümek ifade edilemeyen bir histi. Bizler karnımız tok sırtımız pek çıktığımız bayırlarda şikayetçi olurken, atalarımız bir ekmek bir hoşafa tamah edip zorlu şartlar altında savaşıyorlardı. Bunu hiçbir zaman unutmamak, unutturmamak gerekir ki bizlerin bu günlerde olma sebebidir onlar.

Hazırlayan; Melek YALIN

KONFERANS; BARIŞ ARAŞTIRMALARI ve ÇATIŞMA ÇÖZÜMLERİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR ve TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER

01 Haziran 2015 Yazan  
Kategori Haberler

10960183_10205586024120897_7846529402314777302_o

10994477_687100504741186_2858109832627254774_n

10530943_687100498074520_771869757388919244_n

Trakya Üniversitesi Uluslararsı İlişkiler ve Hukuk Topluluğu’nun 2014/2015 yılı bahar dönemi ilk etkinliğini “Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümlerinde Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Gelişmeler” üzerine verilen konferansla gerçekleştirdi. 18 Şubat 2015 Çarşamba günü saat 14.00 da başlayan konferansta konuşmacı, Yalova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Sosyal Bilimler Enstütüsü Müdürü Prof. Dr. Kenan Dağcı hocamızdı.

Konferansta; Uluslararası güncel sorunlar, dünya üzerindeki çatışma bölgeleri ve bu çatışmaların sebepleri-çözümlerinin neler olduğu, Türkiye’nin Uluslararası arenadaki yeri çatışma ve çözümlere yaklaşımı ve çözüm önerilerinin üzerinde de duruldu.Yine Türkiye’nin hem iç meselelerine hem de bu meselelere toplumun ve akademik çevrenin bakış açısı, sorunlara yönelik çözüm önerileri gibi daha bir çok önemli konuya değinildi.

Sayın hocamız Prof. Dr. Kenan Dağcı’ya ve Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Topluluğu’na “Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümlerinde Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Gelişmeler” adlı konferansı gerçekleştirdikleri ve biz öğrencileri aydınlattıkları için çok teşekkkür ederiz. Yine konferansa katılan değerli öğrencilerimize konferansa gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederiz.

Hazırlayan; Nejla BİRKOÇ

PANEL; DIŞ POLİTİKAMIZDA BALKANLARIN YERİ VE ÖNEMİ

01 Haziran 2015 Yazan  
Kategori Haberler

Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Topluluğu’nun bu dönem gerçekleştirdiği ikinci etkinlik Balkanlar üzerine oldu. 3 Mart 2015 Salı saat 15.00 da “Dış Politikamızda Balkanların Yeri ve Önemi” başlığı altında gerçekleştirilen Panelin Moderatörlüğünü bölüm başkanımız Prof. Dr. Sibel Turan gerçekleştirdi. Panelde Balkan ülkeleri ve Balkanlarda yaşayan Türk toplulukları ve bu toplulukların Balkanlardaki yeri ve önemi,yaşayışları, dilleri, inançları ve eğitim-öğretim hayatları üzerinde duruldu. Yine bu perspektiften Türkiye’nin Balkanlarda yaşayan Türk topluluklarıyla olan maddi ve manevi ilişklileri ve bu ilişkiler çerçevesinde ortak kültür ve tarihimizi yaşatarak ilşkilerimizi nasıl genişletip gerçekleştirdiğimiz gibi bizim için çok önemli olan konulara değinildi.

Bu güzel ve bilgi dolu Paneli gerçekleştiren Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Topluluğu’na ve Panelde biz öğrencileri engin bilgi ve deneyimleriyle aydınlatan değerli büyük elçilerimiz Gürcan Türkoğlu, Babür Hızlan ve Murat Ahmet Yörük’e teşekkür ediyoruz.

Hazırlayan; Nejla BİRKOÇ

10991202_688042257980344_5153591455014368298_n

11034291_691639287620641_3634136508106854058_n

11001896_691639344287302_2609657938123862977_n

PANEL;TÜRK ALMAN İLİŞKİLERİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ

01 Haziran 2015 Yazan  
Kategori Haberler

Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Topluluğu’nun bu dönem gerçekleştirdiği son etkinlik “Türk Alman İlişkilerinin Dünü Bugünü” başlığı altında gerçekleştirilen paneldi. 28 Nisan 2015 saat 14.00 da gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü yapan Doç. Dr. Fahri Türk hocamız ayrıca geçmişten günümüze Türk-Alman ilişkilerinin kısaca önemli noktalarına değindi. Panelde konuşmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Burak Gümüş, Türk-Alman ilişkileri çerçevesinde Almanların “Sözde Soykırım”a bakış açıları ve “Yahidi Soykırımı” çerçevesinde Türkiye’nin Ermeni sorununu değerlendirmeleri ve yine bu doğrultuda gerek Alman toplumu gerekse Akademik camia ve politikacılarının bu konuya hem kendileri hem de bizim açımızda olumlu ve olumsuz değerlendirmeleri üzerinde durdu. İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. İsmail Ermağan ise Türk-Alman İlişkileri bağlamında Avrupa Birliği, Almanların Avrupa Birliğine bakış açıları ve Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyeliği ve Türkiye’nin bu birliğe girmesiyle ilgili Almanların değerlendirmelerine değindi. Ve son olarak da Kırklareli Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mehmethan Ergüven de Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerde turizmin yeri ve önemine, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel ilşkilere, bu ilişkilerin her iki ülkenin de halkları arasıdaki yansımalarına ve turistik faaliyetlerine değindi.

Paneli gerçekleştiren Uluslararası İlişkiler Topluluğu’na ve Fahri Türk hocamıza ayrıca hem bizi hem de ülkemizi yakından ilgilendiren konulara ve sorunlara değindikleri için değerli konuşmacılarımıza dergimiz ve öğrencilerimiz adına çok teşekkür ederiz.

Hazırlayan; Nejla BİRKOÇ

11173360_10153231339481445_3418444561432046776_n

11159557_10153231338781445_7217952422117343033_n

11096458_10206026001760063_5746693836292125817_o

I. Dünya Savaşı’nın 100. Yılında Ermeni Sorunu Konferansı

05 Ocak 2015 Yazan  
Kategori Haberler

Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Hukuk topluluğu bu yıl “1.Dünya Savaşı’nın ve Ermeni Sorunu’nun” yüzüncü yılı olması dolayısıyla öğrencileri aydınlatmak ve bilgilendirmek için Uludag Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Barış Özdal’ın sunumuyla “1.Dünya Savaşı’nın 100. Yılında Ermeni Sorunu” adlı konferansı 18 Aralık 2014 Perşembe günü saat 14.00’da gerçekleştirildi.

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Barış Özdal ve Uluslararası İlişkiler Hukuk Topluluğuna “I. Dünya Savaşı’nın 100. Yılında Ermeni Sorunu” adlı konferansı gerçekleştirdikleri için teşekkür ederiz. Ayrıca konferansa katılan değerli öğrencilerimize koferansa gösterdikleri ilgi ve samimiyetten dolayı teşekkür ederiz.

10500341_652289448222292_564898761496895423_n

10400053_652289651555605_2290930028240464047_n

1513742_652289671555603_4521525142414756119_n

Elçilik Ziyareti

05 Ocak 2015 Yazan  
Kategori Haberler

Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Topluluğu öğrencileri Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük’ü 23 Aralık 2014 tarihinde ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığı binasında öğrenciler ile bir araya gelen Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Dış işleri Bakanlığının faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Büyükelçi Yörük öğrencilere diplomatlık mesleğini tanıtarak, öğrencilerin sorularını yanıtladı.  Yörük ülkemizin genç bir nüfusa sahip olmasının bir avantaj olduğunu söyleyerek, öğrencilerin gündemdeki meseleleri yakından takip ettiğini belirtti.

10390507_654234541361116_852013024238871772_n

10686714_654234184694485_7753080768976672274_n

10409514_654234251361145_6432866544167130964_n

Öğrenci Kongresi Deneyimi

05 Ocak 2015 Yazan  
Kategori Haberler

Uludağ Üniversitesi Uluslararası ilişkiler topluluğunun düzenlendiği öğrenci kongresine bizde okulumuzu temsilen katıldık bu yılki konuları “100.Yılında Birinci Dünya Savaşı ve Dengeler Üzerindeki etkisi ”idi  alt başlıklar arasından Almanya-Fransa İlişkilerini seçtik bunun üstüne detaylı araştırma çalışmamız ile özet metinimizi kongreye katılım için yolladık ve kabul edildik.

Almanya-Fransa İlişkilerini 1871-1919 tarihleri arasında ilişkilerini ele aldık. Burada önemli dönüm noktaları Almanya’nın siyasi birliğini sağlaması, Bismarck Dönemi , Alsas-Loren bölgesi sorunları, Avrupa’da Almanya-Fransa Hakimiyeti arasında ki çekişme ve Birinci Dünya Savaşı. Kongrede ele alınan diğer konular ise “Almanya- Fransa İlişkileri, Rusya- Avusturya Macaristan İlişkileri, İngiltere – Fransa İlişkileri, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar Politikası Wilson İlkeleri, ABD’nin Avrupa Politikası, Kuzey Afrika Topraklarına İlişkin Planlar, ABD’nin Savaşa Katılması ve Dengeler,Çanakkale Zaferi ve Bulgaristan’ın Savaşa Katılması, Avrupa’nın Savaş Öncesi Konjonktürel Durumu, Savaşın Diplomasi Tarihine Etkileri, Diplomasi’nin Konumu,Rus Çarlığı Ve Ekim Devrimi, Fransız Devrimi İle Savaş Arasındaki Süreç, İtalya’nın Savaşın  Gidişatına Etkisi, Arap Yarımadası ve Panislamizm, Savaş Sonrası Türk Dış Politikası, 1.Dünya Savaşı Sonrası Kaybedilen Topraklar Üzerinden, Türk Dış Polikasında Osmanlıcılık İddiası?” gibi alt başlıklar altında işlendi. Kongre gerek akademik açıdan gerekse öğrenciler açısından gayet verimli geçtiği görüşündeyim böyle bir kongrede yer almanın sevincini yaşıyorum. Bu etkinlikte emeği geçen Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler topluluğuna ve Değerli hocalarına okulum ve kendim adıma teşekkürü bir borç bilirim.

Atalay ÖCAL

etknlık

etknlk

Balkan Savaşlarının 100.Yıl Dönümü Paneli

01 Ocak 2013 Yazan  
Kategori Haberler

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından Devlet Konservatuvarı Sanat ve Eğitim Merkezi’nde Balkan 7 Aralık 20012  tarihinde  gerçekleştirilen Balkan Savaşlarının 100. Yıl Dönümü temalı panel ” Küresel Politikada Balkanlar: Negatif Barıştan Pozitif Barışa Uzun İnce Yol ” konu başlığı altında panele katılan konuşmacılar; Prof. Dr. İlhan UZGEL ”Kesişen Çıkarlar: Türkiye ve ABD’nin Balkan Politikaları” konusunu ele alırken Doç. Dr. Nuray BOZBORA ”İttihat ve Terraki Partisinin Balkan Politikası” na değindi. Ayrıca Doç. Dr. Birgül DEMİRTAŞ ”Balkan Savaşlarından 100 Yıl Sonra Balkanlar: Savaşlarla Yüzleşmek, Barışı Kurmak” ve Yrd. Doç Dr. Gözde KILIÇ YAŞİN ” Yeniden Balkanlaşan Balkanlar” konularıyla panele katıldılar.

013 012
028
002005

Ankara Eğitim Gezisi

16 Mayıs 2012 Yazan  
Kategori Haberler

8-9 MART 2012 TARİHİNDE, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÖĞRENCİSİ “ŞİFA BOZTEPE” TARAFINDAN DÜZENLENEN “ANKARA-EĞİTİM GEZİSİ” MUHTEŞEM BİR ORGANİZASYON İLE SON BULDU.

Yolculuğumuzun ilk durağı Dışişleri Bakanlığı idi ve bu durakta bizleri karşılayan Bakanlık Sözcüsü Selçuk ÜNAL Bey ve Diplomasi Akademisi Başkanlığı çalışanları tarafından eğitim verildi. Samimi bir ortamda samimi bir eğitim verilmesi Bakanlık yolundaki hayallerimizi adeta kemikleştirdi… Eğitimlerin ardından biz geleceğin diplomatları ve bugünün diplomatları ile yenilen öğlen yemeğinin ardından ikinci durağımız için yola çıkıldı…

Ankara’ya gidip de Ata’mızı ziyaret etmeden olmaz… İkinci durağımız Anıtkabirdi ve sürprizler ile dolu Anıtkabir Ziyaretimizin ardından üçüncü durağımız olan I. Meclis ve II. Meclis ziyaretlerimiz için, Ata’mızın emanetlerini ziyaret etmek için Ata’mıza veda ettik…

Gezimizin ikinci gününde ise ilk durağımız Çankaya köşkü idi. Bürokrasi kokusu ciğerlerimize işlerken hayallerimiz daha çok soluk olup atmaya başladı yüreğimizde…

Ardındaki durağımız Anadolu Arkeolojisi’nin , Paleolitik Çağdan başlayarak günümüze kadar Osmanlı devrinin bu tarihi mekanlarında kronolojik bir sırayla sergilendiği “Anadolu Medeniyetleri Müzesi” oldu. Ankara Kalesi ile birleşen gezimizde Ankara’nın doyumsuz seyri görülmeye değerdi…

Demokrasimizin son durağı olan meclis ziyaretimiz başladığında CHP Edirne Milletvekili Kemal DEĞİRMENDERELİ Bey tarafından çok güzel karşılandık ve çaylarımızı yudumlar iken tadının damağımızda kaldığı doyumsuz bir sohbete tanık olduk…

Kemal Bey ile yediğimiz yemeğin ardından son durağımız olan Atatürk Orman Çiftliği’ne doğru ilerledik. Masum yüreklerle yapılan eğlenceli bir gezintinin ardından hiç bitmesini istemediğimiz bir gezinin sonuna geldik…

GEZİ AFİŞİ

3. Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi

16 Mayıs 2012 Yazan  
Kategori Haberler

GELENEKSEL BİR HAL ALAN, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE HUKUK TOPLULUĞU TARAFINDAN DÜZENLENEN III. ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÖĞRENCİ KONGRESİ 24-25 NİSAN 2012 TARİHİNDE ÜNİVERSİTEMİZDE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

Kongrenin bu yıl ki  konusu “Türk Dış Politikası’nda Balkanlar ve Ortadoğu:Tarihsel ve Güncel Bakış” olarak belirlenmiş bu doğrultuda bir çok saygın akademisyen ve farklı üniversitelerden gelen öğrenciler sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.

KONGRE AFİŞİ

Sonraki yazılar »